Eğitim Birimi Faaliyetleri

 

   Ceza İnfaz Kurumunda yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler ile sportif çalışmalarda amaç; Kurumumda bulunan hükümlü ve tutukluları, Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatanini ve milletini seven bireyler olarak yetiştirmektir. Onları; Özgüvenlerini kazanmış, kendisine ve çevresine duyarlı, sosyal ve manevi yönden toplumla uyumlu, suç ortamından ve suç islemeyi doğuran sebeplerden uzaklaşmış bir şekilde topluma yeniden kazandırmaktır. Kurumumuzda; temel eğitim, mesleki eğitim ve sosyal-kültürel alanlarda açılmakta olan tüm kurslar İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. Kurslarda başarı gösteren tüm hükümlü ve tutuklulara, eğitim görmüş oldukları alanda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı “Kurs Bitirme Belgesi” verilmektedir. Kurumumuz Eğitim Biriminde  1 Öğretmen ve 3 İnfaz ve Koruma Memuru görev yapmaktadır. Kurumumuzda sürdürülen eğitim, öğretim, sosyal ve kültürel faaliyetler ana başlıkları ile şunlardır.

Temel Eğitim Kursları  

Eğitsel,Sosyal ve Kültürel Kurslar

 

EĞİTİM FAALİYETLERİ

   Ceza İnfaz Kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi kalkınmaları için eğitim öğretim faaliyetlerinin gerekliliği ve yararı bütün dünyaca kabul edilmiştir. Silivri 1 nolu Ceza İnfaz Kurumu Eğitimi: Hükümlü ve tutuklulara, Türkiye Cumhuriyeti’nin insan haklarına dayanan milli, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olduğunu, Türk Devleti,nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün teşkil ettiğini kavratmaya: Onları, kişilik ve ahlaki karakteri gelişmiş, iş sorumluluğunu duyan, aile ve toplumun diğer üyeleri ile olumlu bağlar kurabilen insanlarla işbirliği yapabilen, yurt kalkınmasına hizmet etmeyi amaçlayan iyi bir yurttaş yapmayı: Bölücü ve yıkıcı faaliyetlere yönelik duygu ve düşüncelerini olumlu yönlere kanalize ederek topluma kazandırmayı amaçlamaktadır. Silivri 1 nolu Ceza İnfaz Kurumumuzda hükümlü ve tutuklulara yönelik yürütülmekte olan eğitim-öğretim, sosyal-kültürel, sportif ve sanatsal aktiviteler;
" Öğrenmenin yaşı yoktur". "Bilmek egemen olmaktır." Her türlü suçun kaynağı bilgisizliktir, bütün erdemlerin temelinde ise bilgi vardır." İlkeleri temelinde, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün genelgeleri ve Eğitim Haritası doğrultusunda yapılmaktadır. Bu faaliyetler, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında yapılan Protokoller ve diğer resmi kurum ve kuruluşlar, çeşitli sivil Toplum Örgütleri ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir. Ceza İnfaz Kurumumuzda Altı (6) Dershane,Kütüphane, Bir (1)adet Çok Amaçlı Kapalı Spor Salonu, iki(2) adet Açık Halı Saha,Çeşitli etkinlerin düzenlenebileceği Fuaye Salonu ve  8 adet İş Atölyesi  mevcuttur.

              

TEMEL EĞİTİM KURSLARI   

    Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklularla yapılan görüşmede, okuma – yazma bilmeyen yâda yetişkinler 2. kademe eğitimi başarı belgesi bulunmayan hükümlü ve tutukluların okuryazar duruma getirilmesi veya bunlara ilkokul düzeyinde eğitim öğretim yaptırılması hakkındaki kanun kapsamında eğitime tabi tutularak,Silivri ilçe Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde 1. kademe okuma yazma ve yetişkinler 2. kademe kursları düzenli olarak açılmaktadır

  1. KADEME OKUMA YAZMA KURSLARI

Ceza İnfaz Kurumumuza gelen Çocuk ile 65 yaş altında sağlıklı Yetişkin hükümlü ve tutuklulardan okuma - yazma bilmeyen ve ilkokulu bitirmemiş olanlar kursa tabi tutularak, Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda temel okuma yazma eğitimi verilmektedir.

  1. KADEME OKUMA YAZMA KURSLARI 

Ceza İnfaz Kurumumuza gelen hükümlü ve tutuklulardan okuma- yazma bilmeyen ve ilkokulu bitirmemiş olanlar kursa tabi tutularak, okuma-yazma öğretilmiş ve ilkokul. Bitirme başarı belgesi almaya hak kazananlara yetişkinler 2. Kademe eğitimi başarı belgesi verilmektedir.

AÇIK İLKÖĞRETİM OKULU 

    Açık İlköğretim Okulu kayıtları İlçe Merkezinde bulunan Halk Eğitim Merkezi (ASO) Müdürlüğü öğrenci bürosuna Bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında 21/02/2000 tarihinde imzalanan protokol doğrultusunda yapılmaktadır. Ceza İnfaz Kurumumuzda düzenlenen yetişkinler 2. Kademe eğitimi kursundan belge alan ve kurumumuza yeni gelen Yetişkin hükümlü ve tutuklular ile örgün eğitime devam edemeyecek düzeyde olan çocuklarla yapılan görüşmelerde tespit edilenler Açık İlköğretim Okuluna kayıtları yapılmaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

    Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan hükümlü ve tutuklular arasında Ortaokul mezunu, Açık İlköğretim Okulunu bitirenler ile Lise ve dengi Okul ara sınıfından ayrılan Yetişkin hükümlü ve tutuklular ile örgün eğitime devam edemeyecek düzeyde olan çocuklarla yapılan görüşmelerde tespit edilenler Açık Öğretim Lisesine yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılmaktadır.  

HAZIRLIK KURSLARI 

   Ceza İnfaz Kurumumuzdaki Çocuk ile Yetişkin hükümlü ve tutukluların eğitim seviyelerini yükseltmek, AİO, AÖL, YGS ve LYS sınavında başarılı olmaları maksadıyla talep doğrultusunda hazırlık kursları düzenlenmektedir.

YÜKSEK EĞİTİM ÖĞRETİM ÇALIŞMALARI (YGS-LYS) 

   Açık Öğretim Sistemi 21.yy. eğitim sistemi olduğu fikrinden hareketle Ceza İnfaz Kurumumuzdaki hükümlülerinin eğitim seviyelerini yükseltmek mevcut imkânlardan yararlanmalarını sağlamak amacı ile teşviki çalışmalarımızı titizlikle sürdürmekteyiz.                           Hükümlü ve tutuklulardan Lise ve dengi okul mezunlarına Aralık ayında YGS başvuru formları tanzim edilir Haziran ayında yapılan Yüksek Öğretime Giriş ve Lisans Yerleştirme Sınavına katılmaları sağlanır. Sınavda başarılı olanlardan kazandıkları bölümlere kayıt işlemleri yapılır.

AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÇALIŞMALARI 

   Yüksek Eğitim-Öğretim programlarına katılabilecek düzeyde olan hükümlü ve tutukluların bu tür programlara katılımın özendirilmesi yoluna gidilmektedir.
   Açık ve uzaktan Öğretim Fakültesini tercih edenlerin Kimlik kartları, ders kitapları ve sınav giriş evrakları temin edilerek sınavlara katılımları sağlanmaktadır.
   Herhangi bir yükseköğretim programına devam ederken kurumumuza gelen ya da kurumumuzda iken herhangi bir programı kazanan öğrencilerin işlemleri ilgili fakültenin özelliklerine göre yürütülmektedir.

İŞ VE MESLEK EĞİTİMİ

  Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan  yetişkin hükümlü ve tutukluları iş ve meslek sahibi yapmak tahliyelerinden sonraki hayata hazırlamak, kendilerine güven duyan, geleceğe güvenle bakabilen, üretken birer insan olarak topluma kazandırmak maksadıyla yörenin şartları ve iş koşulları da göz önünde bulundurularak bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda Silivri ilçe Halk Eğitimi Merkezi ve İş Kur İl Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak,Bilgisayar,Kalorifer ve Doğalgaz Ateşçiliği gibi çeşitli meslek kursları düzenlenmektedir.

Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 01.01.2017 ] - Webmaster : Samet ÜNLÜ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.