Telefon Görüş Birimi

  Soru : Tutuklu / Hükümlülerin yapabileceği telefon görüşmesi hakkında genel bilgiler ? 
  Cevap :

  1. Kapalı kurumda bulunan hükümlüler, belgelendirmeleri koşuluyla eşi, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ve vasisi ile telefon görüşmesi yapabilir.
  2. Telefonla görüşmeleri aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır:
   • Hükümlüler, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakılma veya kısıtlama cezası ile hücreye koyma cezasının infazı sırasında olmamak koşuluyla, idarenin kontrolünde bulunan ve kurumun uygun yerlerine yerleştirilen telefonlardan yararlandırılır,
   • Disiplin cezaları olsa bile, anne, baba, eş, çocuk ve kardeşlerin ölüm veya ağır hastalıkları veya doğal afet hâllerinde, hükümlülerin telefon görüşme hakları hiçbir şekilde engellenemez,
   • Açık ve kapalı kurumlardaki hükümlüler; altsoy, üstsoy, eş ve kardeşlerinin ölüm, ağır hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılır. Bu hâlde, yapılan telefon konuşmaları o haftaya ait konuşma hakkından sayılmaz. Görüşmeler, tutanak ile belgelenir ve tutanaklar özel bir dosyada saklanır, 
   • Kurum personeli hükümlülere tahsis edilen telefonları kullanamaz,
   • Hükümlüler, telefon görüşmesi hakkına sahip oldukları konusunda bilgilendirilir,
   • Hükümlülerin telefonla görüşme gün ve saatleri, kurumda bulunan telefon adedi, başvuru sırası, kurumun asayiş ve güvenliği dikkate alınarak idare tarafından belirlenir. Hükümlüler görüşebilecekleri yakınlarından bir veya birden fazla kişi ile haftada bir kez ve bir telefon numarasıyla bağlantı kurarak kesintisiz görüşme yapabilir. Herhangi bir nedenle görüşme gerçekleşememişse daha önceden bildirilen numaralardan bir diğeriyle görüşebilir. Konuşma süresi görüşme başladığı andan itibaren on dakikayı geçemez. Ancak tehlikeli hükümlü oldukları idare ve gözlem kurulu tarafından belirlenen hükümlüler onbeş günde bir kez olmak ve on dakikayı geçmemek üzere sadece eşi, çocukları, annesi ve babası ile görüşebilir, 
   • Telefonla görüşme ücreti, görüşmeyi yapan hükümlü tarafından karşılanır. Görüşme için kullanılan telefon kartları kurum kantininde satılır. Müdürü bulunmayan kurumlarda telefon kartları, ücreti hükümlülerden alınmak koşuluyla görevli memurlar tarafından temin edilir.

   

  Soru : Tutuklu / Hükümlüler telefonda kimlerle görüşebilir ?
  Cevap :

  1. Eşi, çocukları, torunları,
  2. Annesi, babası, büyükannesi ve büyük babası,
  3. Kardeşi, amcası, halası, teyzesi, dayısı,
  4. Kayınbabası, kaynanası, kardeşinin çocukları, kayınbiraderi, baldızı, eniştesi, görümcesi, bacanağı, eltisi, gelini, vasisi veya damadından birisi ile haftada bir defa telefon görüşmesi yapabilir.

   

  Soru : Telefonla görüşü yapabilme için gerekli evraklar nerlerdir ?
  Cevap :

  1. Telefon faturasının aslı (Ödendi makbuzu geçerli değildir)
  2. Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Fatura sahibinin hükümlü veya tutukluyla akrabalık derecesini ve nüfus müdürlüğünden alınan belge
  3. Nüfus Cüzdanı fotokopisi (Fatura sahibine ait)
  4. İkametgah il muhaberi (Fatura sahibine ait ve Nüfus Müdürlüğünden veya Muhtardan)
  5. Cep telefonları için hatlı ise fatura, kontörlü hat ise abonelik sözleşmesi, sözleşmeyi yaptığı bayiinin kaşesi ve imzası gereklidir.

  NOT: Evrakların son 6 ay içerinde alınmış olması gerekmektedir.

  Bu Belgeler Açık, Kapalı Görüş Yoluyla veya Posta Vasıtasıyla Ceza İnfaz Kurumlarına Ulaştırılabilir.

  Hükümlü ve tutuklular Pazartesi, Salı, Carşamba ve Perşembe günlerinde odalara göre programlanan saatler arasında haftada bir kez olmak üzere 10 dakika süreyle telefon görüşmesi yapar.

  Terör Suçundan Yargılanan Tutuklular KHK uyarınca 2 Haftada Bir Telefon Görüşü Yapabilirler.

  Adres

  Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Semizkumlar Mah. Silivri / İSTANBUL

  Telefon

  0212 726 06 09

  0212 726 05 24

  E-Posta

  silivri.1ltcikisaretadalet.gov.tr